Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

MEGHÍVÓ

(tervezet)

 

Törvényességire leadás: augusztus 30. (szerda)

Postázás: szeptember 8. (péntek)

Bizottsági ülés időpontja: szeptember 12. (kedd)

Elnöki jelentés postázása: szeptember 18. (hétfő)

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülését

 

2017. szeptember 21-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

 

Salgótarjánba, a Megyeháza Nagytermébe összehívom.

 

 

Napirend:

 

1.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye egészségi helyzetéről

     Előterjesztő: Feketéné dr. Zeke Ildikó főosztályvezető

 

2.  Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről

      Előterjesztő: Uti Csaba Mihály vezérigazgató

 

3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala tevékenységéről

     Előterjesztő: Dr. Horváth Zoltán hivatalvezető

 

4.  Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

 

5.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

7.  Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

8.  Beszámoló az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat II. féléves előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

 

 

 

9.  Javaslat Nógrád megye elnevezésének megváltoztatásáról szóló vélemény kialakítására

     Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

     Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.)

 

10.  Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. május, június, július és augusztus hónapban végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

 

11. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi megyei előrehaladásáról

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság

 

12. Javaslat a Pro Arte Musica Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

14. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

I.     TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása”

II.    TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”

III.  TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”

IV.  TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

V.   TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”

című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására

 

 

Salgótarján, 2017. szeptember 7.

 

 

                       

                                                                                                    Skuczi Nándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizottsági ülések (2017. szeptember 12. – kedd)

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság            10,00 óra         Elnöki tárgyaló

Területfejlesztési Bizottság                     09,00 óra         Elnöki tárgyaló